Pavol Szabó from the Slovakian EFDPO member Spolok pre ochranu osobných údajov illustrates the importance of...

read more